Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- téhož dne v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti nalezena ležící osoba muže v ulici Levohradecká, stěžující si na bolesti ruky, vyžádána rychlá lékařská pomoc, která převezla zraněného do nemocničního zařízení,