Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Co dělat po ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

Odcizení nebo ztrátu občanského průkazu je třeba neprodleně ohlásit na Městském úřadu Černošice - úřadu s rozšířenou působností, Praha 2, Podskalská č.19, Městském úřadě Roztoky – správní odbor, nebo popřípadě též na kterémkoli útvaru Policii ČR (od policie dostane občan potvrzení o občanském průkazu a kopii protokolu o nahlášení odcizení). Pokud tak občan neučiní, vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 5 000 Kč.

Do 10 dnů od ohlášení odcizení či ztráty je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu.

Pro Prahu-západ vydává osobní doklady (občanské průkazy , pasy) oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Městského úřadu Černošice, Praha 2, Podskalská č. 19.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat nebo přijímat jako zástavu a odbírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Žádá-li občan o občanský průkaz musí použít originální tiskopis, který splňuje požadované technické parametry, vzhledem ke způsobu zpracování žádosti.

Tyto tiskopisy jsou k dispozici na výše uvedených úřadech..