Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Blok pokuty na místě neuhrazené

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Blok na pokutu na místě nezaplacenou" (dále jen BPN)spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce. Dle stávající zákonné úpravy činí celková doba vymahatelnosti dlužné částky 6 let.

Soud usnesením rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. Tím se pokuta uložená ve stokorunách rázem vyšplhá i na několikatisícové částky (např. 300 Kč dlužné částky ve finální části činí až 7000 Kč).

možné způsoby uhrazení bloků na pokutu na místě nezaplacené

- po předložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou hotově v sídle MP Roztoky, tj. Roztoky, ul. 17. Listopadu č. 37,  Po – Pá v době od 07.00 – 15.30 hodin ( po telefonické dohodě na tel. 22091 0468 lze dohodnout i jiný termín), dále  poštovní poukázkou typu A, kterou přestupce obdrží spolu s výše uvedeným blokem, nebo po vyřešení přestupku bankovním převodem