Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 12.11.09 oznámeno pokousání volně pobíhajícím psem v ulici Přemyslovská ze dne 11.11.09, zadokumentováno, zjištěn majitel předmětného psa a šetřeno jako podezření z přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb . s odkazem na znění na OZV č. 5/2003,