Čtvrtek, Červen 27, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 18.12.18 oznámeno znečištění potoka v ulici Potoky- výjezd na místo, na místě zjištěno, že voda potoka je znečištěna a voda je obarvena na bílo a to od místa v úrovni novostavby domu v ulici Potoky, provedeno šetření k zjištění původu znečištěni, byla zjištěna podezřelá osoba, která se doznala k tomu, že v potoce vyplachovala kbelíky od vápna a lepidla a následkem toho došlo ke znečištění potoka, byl poučen, že se jedná o vodní zdroj a že se tímto dopustil přestupku proti zákonu z.č. 254/2001 ( § 6 odst. 3)