Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušen í občanského soužití mezi manželi v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, na místě v době příjezdu hlídky již klid,  věc kvalifikována jako návrhový přestupek proti občanskému soužití dle § 49 z.č. 200/90 Sb.,  zúčastněné strany poučeny,