Úterý, Květen 21, 2019
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 5.3.19 oznámení o volně pobíhajících koních mimo prostor ohraničený ohradníkem v prostoru pozemku vedle bytových domů v ulici Najdrova – výjezd na místo, vyrozuměna majitelka koní, tato se dostavila na místo, a hlídka MP jí pomohla koně zahnat zpět do prostoru ohraničeného ohradníkem