Pondělí, Červen 01, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Dne 25.10.19 oznámena exkrementy potřísněná zídka oplocení domu v ulici Zaorálkova – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c.) – bod 3 z.č. 251/2016 Sb.