Pondělí, Červen 01, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 7.5.2020 v rámci hlídkové činnosti v podvečerních hodinách kontrolována v parku na Tyršově náměstí osoba, která na lavičce požívala alkoholické nápoje, vyzvána k ukončení tohoto jednání a upozorněna na porušení OZV města Roztoky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti