Čtvrtek, Červenec 02, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 04.06.2020 opakovaně oznámeno rušení nočního klidu z prostor ubytovny Renova v Přílepské ulici v Roztokách – hlídka opakovaně na místo, zjištěno rušení nočního klidu z pokoje ubytovny reprodukovanou hudbou, v prvním případě vyřešeno z odpovědnou osobou na místě domluvou a došlo ke zjednání nápravy, ke ztišení hudby, při opakovaném oznámení zadokumentováno a věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb. bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání