Čtvrtek, Leden 21, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 11.9.2020 oznámeno rušení nočního klidu z prostor pozemku domu v ulici Olbrachtova – hlídka na místo na místě zjištěna hlučná oslava s hlasitou reprodukovanou hudbou, hovořeno na místě s odpovědnou domácí osobou, tato osoba upozorněna na rušení nočního klidu a vyzvána, aby zjednal nápravu, tak i učinil, hudba byla ztišena a účastníci oslavy se ztišili, věc podezření z přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d.) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu)