Sobota, Listopad 28, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 19.10.2020 oznámeno narušení občanského soužití mezi druhem a družkou v bytě bytového domu v ulici Havlíčkova – hlídka na místo, na místě zjištěno, že došlo k hádce a vzájemným slovním urážkám, k napadení mezi osobami nedošlo, ale jak bylo od oznamovatelky zjištěno, tak v minulosti již k napadení její osoby ze strany jejího druha došlo, ale nikdy nevyhledala lékařské ošetření, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb., který byl spáchán mezi osobami blízkými (druh – družka), u něhož k zahájení řízení je potřeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku