Středa, Březen 03, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 28.1.2021 oznámen nález mobilního telefonu zn. Sony Xperia na lavičce v místě vedle panelové cesty vedoucí na Holý vrch ( v místě za žalovskou vodárnou), který oznamovatelka donesla na MP Roztoky, nalezený MT uložen na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjištěn majitel tohoto nalezeného MT, a tento mu byl předán