Středa, Březen 03, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 29.1.2021 oznámeno, že v ulici Václava Havla jsou poškozeny dvířka elektrického rozvaděče u nezastavěného volně přístupného pozemku – hlídka na místo, provedena fotodokumentace, otvor vzniklý poškozením dvířek tohoto rozvaděče byla zapáskován páskou „MP zákaz vstupu“, dle katastru nemovitostí zjištěna majitelka tohoto pozemku, tato písemně vyzvána ke zjednání nápravy