Úterý, Červen 15, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 27.4.2021 oznámeny rozházené hřebíky na zemi v ulici Kozí v obci Únětice v místě, kde projíždí kolaři, vzhledem k tomu, že toto se opakuje naposledy v loni v létě taktéž v tomto místě byly rozházeny hřebíky a došlo k poškození plášťů několika jízdních kol je spatřován oznamovatelkou v jednání neznámého pachatele úmysl, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb.