Neděle, Říjen 17, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 17.6.2021 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo Škoda Favorit, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, provedenou lustraci v evidenci vozidle dle zjištěného VIN vozidla zjištěn provozovatel vozidla, dále zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky, výzva provozovateli nezasílána, neboť zjištěno jeho úmrtí