Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 13.8.2022 v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru před bytovým domem v ulici Felklova – hlídka na místo, na místě zjištěna podezřelá osoba, která rušila noční klid a dobývala se na balkon svého bývalého manžela, tato osoba byla v podnapilém stavu, byla vyzvána, aby zanechala svého jednání na toto nereagovala, a byla dále vyzvána k tomu, aby předložila svůj doklad totožnosti, toto odmítla a byla agresivní, bylo využito ustanovení § 18 z.č. 553/1991 Sb. a bylo využito donucovacích prostředků – hmaty, chvaty, vzhledem k tomu, že osoba nebyla schopna prokázat svoji totožnost, bylo využito ustanovení § 13 z.č. 553/1991 Sb. a osoba byla předvedena na PČR Libčice ke zjištění její totožnosti, zde byla zjištěna její totožnost, byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, vzhledem k tomu, že si podezřelá osoba stěžovala na bolest ruky a zad, byla jí přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která jí ošetřila na místě a poté byla tato osoba převezena do nemocničního zařízení, o použití donucovacích prostředků byl hlídkou MP Roztoky sepsán úřední záznam, osoba pověřená vedením MP Roztoky byla o použití donucovacích prostředků informována, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) ( neuposlechnutí výzvy) a písm. d) z.č. 251/2016 Sb. ( rušení nočního klidu)