Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 30.8.2022 v pozdních nočních hodinách v Tichém údolí kontrolována osoba v podnapilém stavu, která rušila noční klid, vyzvána ke zjednání nápravy , osoba se ztišila a odešla v klidu domů, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou