Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 9.9.2022 oznámen volně pobíhající zatoulaný pes v ulici Sportovní – hlídka na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, v dostupných registrech majitelů zvířat zjištěno, že tento je čip evidován, cestou tohoto registru byl proveden pokus o vyrozumění majitele s negativním výsledkem, v následujících dnech zjištěna majitelka a této nalezený pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě