Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 22.9.2022 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena karta ÖMV, tato byla uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel této karty tento vyrozuměn a téhož dne se zástupce majitele – firmy dostavil na MP Roztoky a nalezené karta ÖMV mu byla předána