Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 9.10.2022 oznámen volně pobíhající opuštěný pes v ulici Bělina s tím, že oznamovatel psa odchytil – hlídka na místo, na místě hlídka převzala nalezeného psa od oznamovatele, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, zjištěno že tento je registrován v dostupném registru majitelů zvířat, majitel psa vyrozuměn cestou tohoto registru, téhož dne se dostavil na MP Roztoky majitel tohoto nalezeného psa, tomuto byl jeho pes předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle ustanovení dle § 27 odst. 2 písm. g) zák. č. 246/1992 Sb. s ním byla vyřešena uložení blokovém pokuty v příkazním řízení na místě