Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 24.10.2022 v nočních hodinách oznámeno, že v prostoru Benzínové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici se volně pohyboval pes bez chovatele, kterého se oznamovatelce podařilo odchytit – hlídka na místo, na místě zjištěno, že jde o křížence ovčáka, nalezeného psa hlídka od oznamovatelky převzala a převezla na MP Roztoky, kde tohoto psa umístila do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, provedenou lustrací v dostupných registrech majitelů zvířat, bylo zjištěno, že čip je registrován, byl proveden pokus o vyrozumění majitele cestou pracovníků registru, ale neúspěšně, nakonec se podařilo majitele vyrozumět, tento se dostavil ještě v nočních hodinách na MP Roztoky, kde si převzal svého nalezeného psa v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g.) z.č. 246/1992 Sb. vyřešena na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení