Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 25.10.2022 oznámen volně pobíhající opuštěný pes v ulici Spěšného, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky, nalezený pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, ale jak bylo zjištěno v dostupných registrech majitelů zvířat, tak v těchto registrech není tento čip registrován, pořízená fotka nalezeného psa, zveřejněna na facebook –skupina Roztoky, následně zjištěn majitel, který se dostavil na MP Roztoky, nalezený pes byl majiteli předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g.) z.č. 246/1992 Sb. vyřešena na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení