Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 17.12.2022 oznámen nález peněženky s finanční hotovostí v ulici Masarykova, kterou oznamovatel donesl na MP Roztoky, nalezená peněženka uložena na MP roztoky jako nález, téhož dne zjištěn majitel a majiteli byla jeho nalezená peněženka předána