Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 3.5.2023 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Levohradecká – výjezd na místo, na místě již klid, provedeným šetřením zjištěno, že k fyzickému napadení mezi osobami nedošlo, pouze k urážkám, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 251/2016 Sb.