Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 3.5.2023 oznámeno znečištění vody v potoce v ulici Potoky neznámou šedivou látkou – hlídka na místo, zadokumentováno, na místo též vedoucí Odboru životního prostředí při MÚ Roztoky, který si na místě převzal tuto událost, na místě zjištěno, že voda v potoce je znečištěna pravděpodobně cementem, provedeným šetřením proti toku potoka bylo zjištěno, že znečištěná voda vytéká z betonové drenážní roury na pozemku jednoho z domů v horní části ulice potoky, na tento pozemek se však nebylo možno dostat neboť majitelé domu nebyly doma, dále bylo zjištěno že na pozemku tohoto domu pod úrovní terénu je do této drenážní betonové roury napojena přípojka do tvaru „T“, jedna větev vede k prameni potoka na pozemku v ulici V úvoze, odkud jak bylo zjištěno teče voda čistá, a druhá větev od přečerpávací stanice SVAKu, a jak bylo dále od zaměstnanců SVAKu zjištěno, tak do této přípojky jsou napojeny i přípojky řádu tzv. dešťové vody, jelikož bylo podezření, že došlo k vypuštění vody smíchané ze zbytky betonu do vpustí pro dešťovou vodu, bylo provedeno šetření v okolí, a dalším šetřením následující den bylo nalezeno místo v ulici Husova, kde pravděpodobně došlo k vypuštění vody smíchané se zbytky betonu po vypláchnutí mixu, v okolí byla nalezena stavba rodinného domu, kde bylo zjištěno, že nedávno došlo k betonování základů, stavba však byla opuštěna, na místo přivolán vedoucí OŽP MÚ Roztoky, kterému byly předány zjištěné skutečnosti k jeho dalšímu šetření