Úterý, Listopad 28, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 9.6.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěn dlouhodobý zábor veřejného prostranství v ulici Opletalova, který tvoří palety s venkovní dlažbou, provedeným šetřením bylo zjištěno, že tyto palety patří majiteli domu naproti tomuto místu, kde je vytvořen zábor veřejného prostranství, zjištěna osoba odpovědná za tento zábor, tato upozorněna na zábor a vyzvána k odstranění tohoto záboru v co nejbližším termínu, osoby dále poučena o nutnosti zaplacení poplatku zá zábor veřejného prostranství na MÚ Roztoky, což tato osoba přislíbila, že tak učiní, věc podezření z přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou