Pondělí, Červen 01, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- téhož dne oznámena krádež v prodejně Albert na Tyršově náměstí, s tím, že personálem byl na místě zadržena podezřelá osoba – výjezd na místo, na místě věc přestupku proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.  vyřešena v blokovém řízení,
 
- dne 10.7.10 oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí – výjezd na místo, proveden odchyt, zjištěn majitel tohoto psa, tomuto pes předán bez závad, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení
 
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Přílepská – výjezd na místo, na místě zjednána náprava, vyřešeno domluvou,
 
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití u restaurace U Hřiště – výjezd na místo, na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako návrhový přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 z.č. 200/90 Sb.
 
- dne 9.7.10 oznámeno, že na mobilní telefon oznamovatele došla zpráva, že je napaden jeho dopravní kontejner umístěný na pozemku v ulici Za Potokem v Roztokách – výjezd na místo, na místě zadrženy tři podezřelé osoby nacházejících se uvnitř kontejneru, podezřelé osoby předány na místě PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
 
- téhož dne oznámen požár posekané trávy na volném prostranství v oblasti Holý vrch – výjezd na místo, na místě též hasiči, požár uhašen, na místě si převzala věc PČR k jejich realizaci
 
- dne 7.7.10 oznámen volně pobíhající pes v ulici Jiráskova – výjezd na místo, proveden odchyt tohoto psa, zjištěn majitel, tomuto pes vydán bez závad, věc Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešen v blokovém řízení,
 
- dne 6.7.10 oznámena neprůjezdná nová komunikace na Prahu a to v místě podjezdu u Zámečku, zaplaveno vodou a znečištěno naplaveným bahnem – vyrozuměny TS Roztoky, na místě PČR,  hasiči, kteří provedli odčerpáni vody pomocí ponorných čerpadel, a Správa a údržba silnic Středočeského kraje, kteří odstranily naplavené bahno, mezi tím provoz usměrńován po provizorní objížďce,

 
- dne 5.7.10 oznámeny vytopené byty v bytovém domě v ulici Jungmannova – výjezd na místo, zajištěno uzavření hlavního přívodu vody a vypnutí el. energie ( vyrozuměným údržbářem), kontaktován majitel bytu ze kterého tekla vody, ke zjednání nápravy,

 
- dne 2.7.10 v rámci hlídkové činnosti v ulici Lidická kontrolována osoba v pátrání – předána PČR k jejich další realizaci,

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL