Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

Tento odkaz našich webových stránek je věnován činnosti MP Roztoky

- téhož dne oznámena smrt oběšením muže v domě v ulici Potoky – výjezd na místo, vyrozuměna PČR, která si věc převzala na místě, na místě též lékař RZS, který provedl ohledání mrtvoly,

 

 
- téhož dne oznámeny převrácené popelnice a kontejnery a vyházené věci z popelnic a kontejnerů na ulici Obránců míru a v ulici Havlíčkova – výjezd na místo, zadokumentováno,  věc šetřena jako přestupek dle § 47/1 d) z.č. 200/90 Sb.,
 
- dne 26.12.09 oznámeno poškození skleněné výplně vstupních vchodových dveří bytového domu v Masarykově ulici – výjezd na místo, zadokumentováno, šetřeno a kvalifikováno jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.,  
 
-   téhož dne oznámeno volání o pomoc v bytě bytového domu v Masarykově ulici – výjezd na místo, vzhledem k důvodné obavě o zdraví nájemníka bytu využito ustanovení § 16 z.č. 553/91 Sb., a otevřen byt hasiči, v bytě nalezen zraněný muž, přivolána rychlá lékařská pomoc, která zraněného muže převezla do nemocničního zařízení, dveře opraveny a klíče předány zraněné osobě,
 
- dne 25.12.09 v podvečerních hodinách oznámen požár kontejneru v ulici Havlíčkova u prodejny Žabka – výjezd na místo, na místě hasiči, na místo též vyšetřovatel od hasičů a PČR, která si věc na místě převzala,
 

- dne 24.12.09 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes rasa Labrador, černé barvy, v ulici Zahradní – výjezd na místo, proveden odchyt, pes umístěn do kotce OŽP v Lidické ulici, vyrozuměni zaměstnanci OŽP, věc šetřena jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003,

 

- dne 23.12.09 oznámeno vloupání do objektu základní školy v Roztokách na Školním náměstí – výjezd na místo, na místě předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

 

- dne 21.12.09 oznámena osoba ležící na autobusové zastávce na Tyršově náměstí ( směr Žalov) - výjezd na místo, zjištěno že jde o diabetika, kterému se udělal nevolno v důsledku nedostatku inzulinu, dopraven do místa bydliště,

 

 
- dne 21.12.09 v ranních hodinách oznámeno vloupání do bedny na noviny a časopisy poštovního novinového stánku na Tyršově náměstí (pošk. Kůla) – výjezd na místo, provedeno místní pátrání a zjištěno, že dále provedeno vloupání do bedny PNS trafiky vedle Academicu, a v Žalově, předáno PČR na místě k jejich realizaci,
 

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Obránců míru řidič vozidla, u něhož při kontrole zjištěno, že požil před jízdou alkohol, předáno na místě PČR k jejich realizaci, 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL