Sobota, Prosinec 04, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

Městská policie Roztoky

Městská policie Roztoky působí na území města Roztoky od 12.10.1995, kdy byla zřízena usnesením zastupitelstva Města Roztoky, a to na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb. (později zákon č. 128/2000Sb), o obcích a v souladu s ustanovením § 1 z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu města Roztoky.

Městskou policii Roztoky řídí místostarosta města Roztoky pan Ing. Zdeněk Richter

Současné složení MP Roztoky: 1 velitel (vedoucí strážník) a 8 strážníků.

Městská policie Roztoky zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Roztoky ( tj. Roztoky a Žalov).

Na základě veřejnoprávní smlouvy může městská policie vykonávat činnost i na území obce nebo obcí, která(é) nemají obecní nebo městskou policii zřízeny. V současné době má město Roztoky uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s obcí Únětice, 

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých oprávnění a povinností požadovanou pomoc poskytnout.

Městská policie zajišťuje nepřetržitou 24 – hodinovou službu občanům.