Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Kamerový systém města Roztoky

      Městský kamerový dohlížecí systém ( dále je MKDS) byl zahájen v květnu roku 2008.  Vybudován byl s prostředků získané finančním darem Letiště s.p. v rámci programu " Dobré sousedství" na počátku roku 2008.  

      Provoz MKDS je provozován Městskou policií Roztoky v souladu s ustanovením  § 24b z.č. 553/1991 Sb, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  MKDS slouží jako prevence ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, života, zdraví a majetku, ochraně veřejného pořádku, sledování dopravní situace ve městě apod..

      MKDS umožňuje přiblížení a monitorování vzniklé situace a pořízený záznam je uchováván v nahrávacím zařízení, ze kterého je následně možno provést prohlídku záznamu a jeho export na média CD, či DVD. Tato média pak slouží jako důkazní materiál ve správním nebo trestním řízení.

      Pořízením MKDS se snaží město dosáhnout snížení pouliční kriminality, zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku, jedná se o další podpůrný prostředek prevence kriminality ve městě.

       Obsluhu na městské polici zajišťuje vyškolená obsluha, která při správě dat povinna postupovat plně v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Je zabráněno přístupu k datům z MKDS nepovolaným a neoprávněným osobám.

V současné době disponuje MKDS 5 kamerami, tyto snímají:

kamerový bod Tyršovo náměstí - tento snímá prostor Tyršově náměstí, t.j. prostor křižovatky, parku, před poštou apod.

kamerový bod Přílepská ulice ( Žalov) - tento snímá výjezd a příjezd do města Roztoky a to směrem od Velkých Přílep

kamerový bod U Zámečku - tento snímá prostor ulice Nádražní, křižovatka s ulici Tiché údolí a samotný výjezd na Prahu

 

kamerový bod U nádraží ČD v Roztokách - zde jsou umístěny dvě kamery, které byly nainstalovány koncem roku 2009, a tyto snímají prostor parkoviště a příjezd k tomuto parkovišti