Neděle, Únor 25, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- téhož dne oznámeno pokousání malého dítěte psem v Třebízkého ulici – výjezd na místo, provedeno šetření, poučení zúčastněných osob, zajištěna prohlídka psa, věc kvalifikována a šetřena jako přestupek dle § 49/1 b) z.č. 200/90 Sb.