Čtvrtek, Červenec 02, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 15.11.19 oznámen ležící muž u novinového stánku v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí – hlídka na místo, na místě zjištěna podnapilá spící osoba, tato probuzena a vykázána z místa, osoba odešla do místa bydliště, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. e.) z.č. 251/2016 Sb. ( veřejné pohoršení)