Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 27.11.10 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí, kterého oznamovatelka dovedla na MP, pes umístěn do kotce OŽP MÚ Roztoky, druhého dne zjištěn majitel, tomuto předán bez závad, věc Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení,