Neděle, Říjen 17, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 3.6.2021 v rámci hlídkové služby zjištěno poškození dřevěného stolu (ulomené nohy) v prostoru altánku u DPS, dále poškozený odpadkový koš u altánku, provedena fotodokumentace a šetření, informace o poškození předána TSM, věc řešena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 8 odst. 1 písm. a.)- bod 4 z.č. 251/2016 Sb