Neděle, Říjen 17, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 4.6.2021 oznámen nález svazku klíčů na břehu řeky Vltavy v místě u čističky odpadních vod, oznamovatel nalezený svazek klíčů donesl na MP Roztoky, svazek klíčů je uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a facebooku – skupina Roztoky