Neděle, Říjen 17, 2021
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 19.6.2021 oznámeno, že v bytě domu v ulici Smetanova je senior, který neotevírá, nereaguje na volání, ani na zvonění, byt je zamčený a dveře nejdou zvenčí odemknout a oznamovatelka má obavu o zdraví seniora– hlídka na místo, na místo též přivolán hasičský záchranný sbor, který provedl otevření vstupních dveří objektu ( využito ustanovení § 16 z.č. 553/1991 Sb., v ložnici nalezen ležící senior, který byl při vědomí, ale nemohl se hýbat, na místo se dostavila rychlá zdravotnická pomoc s lékařem, kteří provedli ošetření seniora na místě a poté byl tento převezen do nemocničního zařízení FN Motol s podezřením na prodělání infarktu, na místo též hlídka PČR Libčice, při otevření bytu nedošlo k žádné škodě na majetku, byt předán snaše seniora, která byla zároveň oznamovatelkou