Středa, Únor 01, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 20.9.2022 v rámci hlídkové činnosti bylo na parkovišti v ulici Kantorova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Peugeot 205, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno, zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel bylo zjištěno, že vozidlo bylo odhlášeno do ciziny a není způsobilé provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky