Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 12.10.2022 oznámen nález tabulky r.z. mpz Slovenska na Tyršově náměstí, nalezená tabulka r.z. byla zajištěna na MP Roztoky jako nález, provedenou lustrací v evidenci vozidel byl zjištěn provozovatel vozidla, téhož dne byla nalezená tabulka r.z. předána provozovatelce vozidla