Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 14.10.2022 oznámeno, že v ordinaci psychiatrie v Nádražní ulici mají agresivního pacienta, který verbálně napadal lékařku a který právě utekl z ordinace, kdy bouchl dveřmi a utekl pryč, pacient je agresivní a nebezpečný okolí, a lékařkou byl nařízen jeho převoz do PL Praha 8 – Bohnice – hlídka na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, na základě získaného popisu osoby, která utekla z ordinace, bylo provedeno místní pátrání a výskyt této osoby byl zjištěn na autobusové zastávce PID v Nádražní ulici, zde byla tato osoba zajištěna a byla vyzvána, aby smíšenou hlídku PČR Libčice a MP Roztoky následovala nazpět do ordinace Psychiatrie v Nádražní ulici, tak i tato osoba učinila, lékařem byl přivolán sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, aby převezl osobu do PL Bohnice, na místo se dostavilo sanitní vozidlo RZP s osádkou, která si převzala pacienta k převozu do PL, hlídka MP doprovázela osádku sanitního vozidla s pacientem z ordinace k sanitnímu vozidlu zaparkovanému v ulici Rýznerova, kdy při příchodu k sanitnímu vozidlu se pokusil pacient o útěk, byl zadržen členy hlídky MP, a jelikož se pacient choval agresivně a cílem napadat jak členy hlídky MP Roztoky, tak i osádku sanitního vozidla, bylo použito hmatů a chvatů a byla agresivnímu pacientovi přiložena služební pouta za využití ustanovení § 18 z.č. 553/1991 Sb. byl umístěn do sanitního vozidla a za provedení eskorty byl převezen do PL Bohnice, kde byl předán personálu do jejich péče, ke zranění osob a ani k materiální škodě nedošlo