Středa, Duben 24, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 2.12.2022 oznámeno, že v místě u žalovské vodárny vedle cesty vedoucí na Holý vrch dochází ke kácení břízy – hlídka na místo, na místě zjištěny dvě osoby, které kácely starou uschlou břízu ( pouze zbytek kmene, bez koruny stromu), zjištěna totožnost těchto osob, vzhledem k tomu, že v době příjezdu byl uschlý kmen stromu skoro uříznut, bylo rozhodnuto, protože hrozilo, že by naříznutý kmen stromu mohl na někoho spadnout a zranit ho, aby došlo k doříznutí a poražení tohoto pahýlu stromu, po dohodě s ředitelem TS Roztoky bylo rozhodnuto o tom, že uříznutý strom bude uložen v areálu TS Roztoky