Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 7.12.2022 v pozdních nočních hodinách oznámeno volné pobíhání opuštěného psa rasa na Tyršově náměstí, kterého donesl oznamovatel na MP Roztoky, prohlídkou psa byl zjištěn čip, zjištěno, že čip je registrovaný v jednom z dostupných registrů, zjištěn majitel, tento cestou tohoto registru vyrozuměn, ještě v noci se majitel dostavil na MP Roztoky a jeho nalezeného psa si převzal, věc přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešena uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě