Středa, Duben 24, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 22.12.2022 v rámci hlídkové činnosti zjištěna ve venkovní čekárně železniční stanice Roztoky zjištěna osoba ležící ve spacím pytli na zemi v rohu této čekárny, osoba vzbuzena a provedena kontrola za účelem zjištění totožnosti osoby, provedenou kontrolou zjištěna osoba cizí státní příslušnosti, provedenou lustrací v evidenci cizinecké policie bylo zjištěno, že tato osoba má zákaz vstupu na území Evropské unie a tato osoba by měla být vyhoštěna, osoba zajištěna a následně předána policistům Cizinecké policie ČR, kteří se dostavili na místo, k jejich dalším opatřením