Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 10.3.2023 v rámci hlídková činnosti nalezeno na okraji komunikace nám. 5. Května odstavené vozidlo tov. zn. Chrysler, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno a nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, na místě pořízena fotodokumentace, na vozidlo vylepena „ výzva k odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích“ z této komunikace, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tomuto taktéž zaslána „ výzva k odstranění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích“ , nález tohoto vozidla téhož dne oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky