Pondělí, Květen 27, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 8.6.2023 v rámci hlídkové činnosti zjištěn v místě stanoviště kontejnerů v ulici Husova v místě vedle restaurace Na Růžku nepořádek – pytle se zbytky fasádního polystyrénu, a to naskládaných vedle kontejnerových nádob, provedeným šetřením zjištěno, že tyto zbytky fasádního polystyrénu pochází ze stavby v ulici Levohradecká ( naproti restauraci Na Růžku), zde hovořeno s odpovědnou osobou ( stavbyvedoucím) tento vyzván k uklizení tohoto nepořádku, což bylo i následně učiněno, věc podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou