Neděle, Únor 25, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 14.7.2023 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru domu v ulici Haškova – výjezd na místo, na místě hovořeno s odpovědnou osobou, na místě zjednána náprava, věc přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) z.č. 251/2016 Sb. vyřešena na místě domluvou