Neděle, Únor 25, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 15.7.2023 oznámeno, že v ulici Na Vyhlídce se nachází skupina osob, kdy osoby si mezi sebou sprostě nadávají a strkají do sebe – hlídka na místo, na místě zjištěno, že mají mezi sebou spor přítel s přítelkyní a hádají se a jak bylo zjištěno, tak do sebe i strkali, na místě též jejich kamarád, který se snažil situaci na místě uklidnit, na místě v době příjezdu hlídky již klid, nikdo nezraněn, zúčastněné osoby vyzvány, aby v jejich jednání už nepokračovaly a z místa odešly, tak i učinily, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), písm. c) – bod 4 z.č. 251/2016 Sb.