Úterý, Říjen 03, 2023
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 25.7.2023 oznámen volně pobíhající pes v prostoru Holého vrchu – hlídka na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, tento evidován v dostupném Národním registru majitelů zvířat, tento provedl vyrozumění majitele nalezeného psa, majitel se dostavil na MP Roztoky k převzetí psa, pes mu předán v pořádku, věc podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) z.č. 246/1992 Sb. vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě