Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 15.10.2023 oznámení o porušení OZV o regulaci hluku, hlučnými pracemi v době, kdy je to OZV zakázáno a to v neděli a to v okolí prodejny Madala na Tyršově náměstí - hlídka na místo, pracující dělníci upozorněni na porušení OZV, pracovní činnost ukončena, věc přestupku vyřešen domluvou.