Středa, Červen 19, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

- dne 7.12.2023 cestou PČR oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Zvoncová – hlídka na místo, na místě již klid, na místě zjištěno, že došlo k vyhrožování újmou na zdraví, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) – bod 1 z.č. 251/2016 Sb., věc přestupku si převzala PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování tohoto přestupku